Maskot pro Národní památník II. světové války v Hrabyni