Na mořskou pannu dnes narazíte jen stěží anebo velice vzácně. O to krásnější je přátelit se s takovou bytostí…